Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt dự án đâu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ tả sông Hồng, khu vực cầu Phố Lu, UBND huyện Bảo Thắng đã tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với toàn bộ các hộ thuộc dự án. Các hộ dân trong khu vực thực hiện dự án đã đồng tình với chủ trương thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ ngay trong năm 2014.

Xác định ranh giới thửa đất thu hồi.

Đối với hộ bà Phùng Thị Kim Phượng (hiện đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 7, hẻm 624/12/109 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), sau nhiều lần đối thoại, làm việc, năm 2017, bà Phượng đã chấp thuận để Nhà nước thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngày 15/11/2017, UBND huyện Bảo Thắng đã ban hành Thông báo số 367/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ tả sông Hồng, khu vực cầu Phố Lu đối với hộ gia đình ông Trần Quốc Bình và bà Phùng Thị Kim Phượng.

Trong thời gian triển khai công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản vật kiến trúc và cây trồng trên đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì ông Trần Quốc Bình qua đời.
Thông báo gia đình di chuyển tài sản ra khỏi thửa đất thu hồi.

Ngày 12/3/2018, bà Phùng Thị Kim Phượng đã xuất trình văn bản khai nhận di sản thừa kế đối với toàn bộ diện tích đất đai, tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, đến ngày 12/7/2018, ông Trần Trung Nam (con ông Trần Quốc Bình và bà Phùng Thị Kim Phượng) xuất trình văn bản sửa đổi văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

Ngày 12/11/2018, UBND huyện Bảo Thắng ban hành Quyết định số 4977/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của bà Phùng Thị Kim Phượng; cùng ngày, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4978/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo đó, hộ bà Phùng Thị Kim Phượng được bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí là 511.258.300 đồng (bao gồm tiền bồi thường đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng trên đất và chính sách hỗ trợ). Hộ bà Phùng Thị Kim Phượng được phê duyệt giao 1 suất tái định cư do thu hồi đất ở, di chuyển nhà ở.

Sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND huyện đã nhiều lần thông báo để bà Phùng Thị Kim Phượng nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, bà Phùng Thị Kim Phượng không đồng ý bàn giao mặt bằng và đưa ra đề nghị vượt quá quy định của pháp luật, như đề nghị được giao 2 suất tái định cư (1 suất cho bà Phùng Thị Kim Phượng; 1 suất cho ông Trần Trung Nam), mặc dù bà Phượng và ông Nam không có hộ khẩu tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, hiện đăng ký hộ khẩu thường trú và sinh sống tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội…
Tháo dỡ công trình để thu hồi đất.

Sau nhiều lần thông báo và tổ chức đối thoại để giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhưng bà Phùng Thị Kim Phượng đã không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho UBND huyện Bảo Thắng để thực hiện công trình. Để đảm bảo hiệu lực trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện, UBND huyện đã hoàn thiện quy trình theo quy định của pháp luật để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Phùng Thị Kim Phượng.

Sau khi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, Ban cưỡng chế đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục của dự án hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ tả sông Hồng, khu vực cầu Phố Lu.
P.V (Baolaocai.vn)