Dự lễ khai trương có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã,…

Quang cảnh lễ khai trương.

Tại lễ khai trương đã công bố Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai; công bố Quyết định 1698/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Lào Cai bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Bích, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Phục vụ hành chính công nằm trên đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường (thành phố Lào Cai), ở vị trí giữa trụ sở khối 6 và trụ sở khối 7. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động sẽ trở thành đầu mối một cửa cấp tỉnh tập trung, thực hiện liên kết việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ là nơi cung cấp thông tin, dịch vụ về các thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện và hướng tới thực hiện “5 tại chỗ”: Tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt - đóng dấu - trả kết quả tại một nơi duy nhất, phục vụ các tổ chức, cá nhân đến giải quyết các thủ tục hành chính cấp tỉnh mà không phải liên hệ, đến nhiều cơ quan chuyên môn khác để thực hiện thủ tục hành chính.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong phát biểu tại lễ khai trương.

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công được thành lập và đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh Lào Cai nhằm tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân và doanh nghiệp vì một nền hành chính hiện đại, nhằm giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch. Việc giải quyết 
Các đại biểu nhấn nút khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh trò chuyện với cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Từng bước xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh gắn với Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nguồn: Baolaocai.vn